737 344 941 tvuj@kniznikoucink.cz

Služby

...využívané nakladateli a začínajícími i zavedenými autory, kteří chtějí do svého díla dát maximum a vydat skvělou knihu.

Posouzení literárního díla

Hledáte betačtenáře pro první čtení rukopisu? Někoho, kdo vám zhotoví recenzi na dílo?

Dobře děláte! Zpětná vazba je důležitá.

Posudek rukopisu je (na rozdíl od betačtenářské recenze) komplexní, několikastránkovou analýzou, která se zabývá jak čtenářskou, tak i řemeslnou stránkou vašeho rukopisu.

Získejte profesionální stanovisko kolegyně spisovatelky a literární redaktorky!

Posudek i recenze mohou fungovat také jako reference pro nakladatele.

 

» ZJISTĚTE VÍC «

 

Mentoring pro spisovatele

Služba pro spisovatele, kteří potřebují motivaci, podporu a přátelské, přitom však profesionální vedení při psaní nebo úpravách knižního rukopisu.

Dlouhodobá spolupráce 1:1, šitá vám na mítu. Cílem naší společné cesty bude váš dokonalý knižní rukopis a zdravé spisovatelské sebevědomí.

 

» ZJISTĚTE VÍC «

 

Konzultace

Potřebujeteprobrat svůj literární záměr a poradit, jak ho uchopit? Nebo chcete vědět, co vás jako spisovatele čeká při jednání s nakladateli? Případně nevíte, jak postupovat v otázce vydání knihy (samonákladem, nebo s nakladatelem))?

Stačí-li vám krátký vhled do spisovatelského řemesla či na scénu knižního trhu, objednejte si (online) konzultaci!

 

» ZJISTĚTE VÍC «

 

Kdo vás povede?

Knižní mentorka a spisovatelka

Anna Burdová

Jako spisovatelka dobře vím, s jakými těžkostmi se autoři potýkají. Sama jsem jich musela spoustu překonat, abych mohla napsat pět knížek pro děti, dalších pět příběhů pro osobní dětské knihy a spolupodílet se na dalších titulech pro dospělé.
Během 8leté práce copywriterky jsem takřka denně řešila otázky prokrastinace, autorského bloku nebo jak zvolit vhodnou formu a sdělení.
A dalších 11 let praxe literární redaktorky mi pomohlo zorientovat se na knižním trhu, a hlavně během pročítání a posuzování desítek rukopisů nahlédnout do duší začínajících spisovatelů.

Proč si myslím, že vám dokážu pomoct?

Za léta praxe v oboru jsem nasbírala spoustu zkušeností, které ráda předávám dál.

Vidím „za text“. Mám zvlášť vyvinutý cit pro psané slovo – z textu poznám aktuální rozpoložení autrky či autora a jejich záměr. Dokážu vyhodnotit, nakolik se jim podařilo se mu přiblížit.

Umím ohleduplně sdělit, co v díle (ne)funguje, a navést k řešení.

To vše dokážu dát do kontextu toho, co požaduje současný knižní trh.

Anna Burdová, KnižníKoučink.cz

Poznámka: Nejsem koučka, ale knižní mentorka. Jsem schopna vám pomoct i v osobnostně rozvojových tématech (motivace, zvědomování a odstraňování bloků atd.), ale nemám výcvik pro koučování. Sousloví „Knižní koučink“ je pouze značka.