737 344 941 tvuj@kniznikoucink.cz

Posuzování literárních děl

 

Dopsali jste, nebo právě dopisujete svůj rukopis
a užuž chcete vědět, jak se vám povedl?

Chcete recenzi z pohledu čtenáře a zároveň
odbornou zpětnou vazbu od kolegyně spisovatelky
a literární redaktorky?

Díky odbornému posudku se dozvíte,
co a jak by šlo upravit
a získáte odhad, jak by se vašemu dílu
mohlo dařit na knižním trhu.

Posudek zároveň může fungovat jako
doporučení při nabízení nakladatelům.

Získejte konstruktivní zpětnou vazvu, která vám pomůže doladit rukopis k vaší naprosté spokojenosti! A jako bonus máte k posudku konzultaci zdarma!


Jak posudek vypadá a co zahrnuje?

Jde o podrobnou analýzu na 5 až 20 stran A4, v závislosti na rozsahu posuzovaného díla (minimální rozsah zejm. u povídek či literatury pro děti). Hodnocení zahrnuje:

Analýzu díla z hlediska formy a obsahu .

Podrobnou analýzu dějové linie, vyprávění, vykreslení postav, stylu a jazyka a dalších dílčích prvků.

Na konkrétních ukázkách z díla vysvětlené (ne)funkční prvky.

Doporučení na vylepšení díla a příp. i rady, na čem můžete jako autor/ka zapracovat u sebe.

Odhad úspěšnosti na současném knižním trhu.

Ke každému posudku 30minutová konzultace v hodnotě 500 Kč ZDARMA. Můžeme probrat vaše otázky, které vyvstaly na základě posudku, ale třeba i to, jak postupovat, až budete chtít knihu vydat.


Jaký rukopis si můžete nechat posoudit?

Povídky
(jednotlivé i v souboru)

novely

romány

Rukopisy

pro dospělé

i pro děti

Společenskou

i odbornou
literaturu

Nebo máte další dotazy? Podívejte se níže na Otázky a odpovědi.

Kolik služba stojí?

Ceník posudků

Níže si vyberte variantu podle rozsahu rukopisu a jeho formy.

Novely, romány, monografie

Rozsah Cena
80 až 120 NS 2 400 Kč
121 až 200 NS 3 800 Kč
201 až 300 NS 4 500 Kč
nad 300 NS individuálně
h

Kratší texty (povídky, pohádky)

 

Pohádky

Rozsah Cena
Pohádky do 25 NS 1 850 Kč
Pohádky nad 25 NS individuálně

 

Povídky

Rozsah Cena
Povídka do 10 NS 1 400 Kč
   každá další do 10 NS + 500 Kč
Povídka do 25 NS 1 700 Kč
    každá další do 25 NS + 600 Kč
Kdo vás povede?

Knižní mentorka a spisovatelka

Anna Burdová

S literaturou a psaným slovem je spjat celý můj profesní život. Když pominu fakt, že jsem ke knížkám měla silný vztah už od dětství, jsem ráda, že jsem se k nim dostala i v rámci (10leté) práce literární redaktorky. Zároveň jsem napsala  pět knížek pro děti a řadu dalších příběhů pro personalizované knihy. Na dvou dalších „dospělých“ knhách jsem se podílela. Zároveň jsem osm let pracovala jako publicistka a copywriterka.

Proč si myslím, že vám dokážu pomoct?

Za léta praxe v oboru jsem nasbírala spoustu zkušeností, které ráda předávám dál.

Vidím „za text“. Mám zvlášť vyvinutý cit pro psané slovo – z textu poznám aktuální rozpoložení autrky či autora a jejich záměr. Dokážu vyhodnotit, nakolik se jim podařilo se mu přiblížit.

Umím ohleduplně sdělit, co v díle (ne)funguje, a navést k řešení.

To vše dokážu dát do kontextu toho, co požaduje současný knižní trh.

Otázky a odpovědi

Co znamenají pojmy "NS" a "individuálně" uvedené v tabulce cen?

„NS“ je zkratka pro NORMOSTRANU, tj. 1800 znaků včetně mezer.

Slovo „Individuálně“ ve sloupci cen znamená, že vám přesnou cenovou nabídku budu moct udělat, až budu znát jeho přesný rozsah a strukturu. Rukopisy, které neodpovídají uvedeným rozsahům, jsou mimo normy a stanovit cenu  nelze, protože by buď byla zbytečně vysoká, nebo by naopak neodpovídala práci odvedené na analýze. Individuální nacenění je tak kompromisem pro autory i redaktorku.

Proč je hodnocení povídek a pohádek a jejich nacenění zvlášť?

Tyto dvě kategorie jsou oddělené, protože povídky a pohádky, byť jsou kratší, vyžadují při hodnocení stejně komplexní přístup a rozsah posudku se nemusí příliš lišit od posudku novely. Zejm. u souboru povídek, v němž se analyzuje více příběhů, postav atd., je prácenáročnější.

    • Pokud máte soubor čtyř povídek, posudek zahrnuje analýzy čtyř povídek, bez ohledu na to, že texty mají do 50 NS.
    • Máte-li soubor sedmi pohádek, dostanete analýzu souboru jako celku (předpokládaná pohádková knížka) včetně sedmi analýz jednotlivých pohádek.
Proč posudek jedné povídky do 25 NS stojí o 200 Kč méně než posudek dvou povídek v celkovém rozsahu 20 NS?

Jak uvádím v dpovědi na otázku „Proč je hodnocení povídek a pohádek naceněno zvlášť?“, u každého díla se hodnotí jeho struktura a obsah zvlášť. Hodnocením dvou povídek tak strávím více času, byť mohou být v celkovém rozsahu kratší.

Jak se posudek liší od běžné recenze třeba od betačtenáře?

Posudek je hlubší a komplexnější.

Recenze je pohled čtenáře (jak se líbí děj, dává-li vše smysl atd.), zatímco posudekje ryze profesionální pohled, zaměřuje se na každý dílčí aspekt rukopisu (děj, postavy, jazyk atd.) a analyzuje jej více do hloubky.

Odborný posudek vám umožní odhalit ve vlastním díle i drobné nedostatky, kterých jste si nebyli vědomi, a které by např. nakladatelský redaktor nepřehlédl a mohly by ovlivnit jeho stanovisko.

Díky posudku budete moct na rukopisu zapracovat, dostat ho do dokonalé formy a udělat tak na redaktory i čtenáře ještě lepší dojem.

Recenze od betačtenáře může následovat po případných úpravách.